Showing posts with label Francis Landong. Show all posts
Showing posts with label Francis Landong. Show all posts

Lirik Lagu Muli Kaamatan - Francis Landong

Lirik Lagu Muli Kaamatan - Francis Landong Muli oku muli oku Ontok bulan l…

Lirik Lagu Au Oku Kotongkiad - Francis Landong

Lirik Lagu Au Oku Kotongkiad - Francis Landong Nung noilaan nu daa Id pomus…

Lirik Lagu Nah - Francis Landong

Lirik Lagu Nah - Francis Landong Nah soputangan Poduli kud moi badi wagu N…

Lirik Lagu Iso Kampung Toh - Francis Landong

Lirik Lagu Iso Kampung Toh - Francis Landong turos nu topot nokoundali tina…

Lirik Lagu Mana Padan - Francis Landong

Lirik Lagu Mana Padan - Francis Landong mamain mato koh doho kogogor tunu u…

Lirik Lagu Kada Pogi Poginum - Francis Landong

Lirik Lagu Kada Pogi Poginum - Francis Landong doi di aramai doi di osonong…

Lirik Lagu Tupus Pokitanan - Francis Landong

Lirik Lagu Tupus Pokitanan - Francis Landong Kolibambang songkirop kirop …