Lirik Lagu Dasar Jodo - Bungsu Bandung

Lirik Lagu Dasar Jodo - Bungsu Bandung


Kasusah geus tambah
Mun urang rumah tangga
Salaki teu ngarti pan di imah teu mahi
Ngupahan sorangan bati papaseaan
Entong sok ngadoja asal ulah basilat

Gogoda cocoba mun urang rumah tangga
Sakapeung sok ludeung
Rek menta diserahkeun
Tapina pohara kawas lain wanita
Entong sok ngadoja dapuguh eta gogoda

Gogoda cocoba mun urang rumah tangga
Sakapeung sok ludeung
Rek menta diserahkeun
Tapina pohara kawas lain wanita
Entong sok ngadoja dapuguh eta gogoda

Kasusah geus tambah
Mun urang rumah tangga teu payah
Salaki teu ngarti pan di imah teu mahi
Ngupahan sorangan bati papaseaan
Entong sok ngadoja asal ulah basilat

Gogoda cocoba mun urang rumah tangga
Sakapeung sok ludeung
Rek menta diserahkeun
Tapina pohara kawas lain wanita
Entong sok ngadoja dapuguh eta gogoda

Kasusah geus tambah
Mun urang rumah tangga teu payah
Salaki teu ngarti pan di imah teu mahi
Ngupahan sorangan bati papaseaan
Entong sok ngadoja asal ulah basilat

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel