Lirik Lagu Hino Ko Po - Marlleynney Fane

Berikut merupakan Lirik Lagu Hino Ko Po - Marlleynney Fane.


Lirik Lagu Hino Ko Po


Otuong om araat tomod tindalanon ku
Oruhai oku no do naratu
Totos oku no do momusus ginawo

Umbalan ku'd mungkodom om mungkalat kawagu
Aiso kosimbanon kasari
Au ko nodi milo gumuli hiti

Umbalan ku'd gumiak
Au kolombus ti rolou
Umbalanku da mamarati iti koposionku

Potoboyo ginawo
Misodu kito nodi
Aiso nodi kaanu do moninduol dino ginawo nu
Siou no dika
Siou hino ko po

Uuh..

Iti no..i nosili do korosianku
Baino nokosurat id kointutukon 
Inggino ko nodi hiti id pomogunan

Komoyon..do au kito nodi kaanu miiso
Tu hino ko nodi pomogunan nu
Om hiti oku id kinoiyonon ku

Umbalan ku'd gumiak
Au kolombus ti rolou
Umbalanku da mamarati iti koposionku

Potoboyo ginawo
Misodu kito nodi
Aiso nodi kaanu do moninduol dino ginawo nu
Siou no dika
Siou hino ko po

Uuh..

Nung orikot o timpu
Kopiruba kito do insan tadau
Miilang kopurimanan
Id suang kalangadan
Id kounsikahan

Umbalan ku'd gumiak
Au kolombus ti rolou
Umbalanku da mamarati iti koposionku

Potoboyo ginawo
Misodu kito nodi
Aiso nodi kaanu do moninduol dino ginawo nu
Siou no dika
Siou hino ko po
Siou no dika
Siou hino ko poIklan Atas Artikel
Iklan Tengah Artikel 1
Iklan Tengah Artikel 2
Iklan Bawah Artikel