Lirik Lagu Tupus Pokitanan - Francis Landong

Lirik Lagu Tupus Pokitanan - Francis Landong


Kolibambang songkirop kirop
kiyonon ku nabalu
moi,rubah mananus langad tupusku

na'awi- awi noh dii
toun tulan nakatalib
hino koid kosilahon
hiti oku poingandad

na'awi- awi ku noh doh
mongodoropi
pokitanan ku dika
do koulian nuh

Nung karati koh tupusku
iti noh langad ku
tupus ku sumisih id tundundu ku

Kolibambang songkirop kirop
kiyonon ku nabalu
moi,rubah mananus langad tupusku

na'awi- awi noh dii
toun tulan nakatalib
hino koid kosilahon
hiti oku poingandad

na'awi- awi ku noh doh
mongodoropi
pokitanan ku dika
do koulian nuh

Nung karati koh tupusku
iti noh langad ku
tupus ku sumisih id tundundu ku

Thanks for reading Lirik Lagu Tupus Pokitanan - Francis Landong. Please share...!

Iklan Atas Artikel
Iklan Tengah Artikel 1
Iklan Tengah Artikel 2
Iklan Bawah Artikel